5 banner
Thời gian
20-11-2020 09:00 - 12:00
Mức phí
miễn phí

About Greece

Greece is the beautiful country located in Southern Europe, it has a market economy in which the prices of goods and services are determined in a free price system. Greece is a member of the European Union (EU). Greece currently has one of the most competitive permanent resident programs in Europe.

Giới thiệu về Hi Lạp

Hi Lạp là đất nước xinh đẹp toạ lạc ở miền Nam Châu Âu, là thành viên của liên minh Châu Âu. Đây là đất nước có nền kinh tế thị trường thực hiện trên giá cả tự do. Hiện tại Hi Lạp có chương trình thường trú nhân cạnh tranh nhất Châu Âu

Khách hàng